การแก้ปัญหาภาษีอาการแบบเชิงรุก

                ปัจจุบันเราได้ศึกษาเรื่องการวางแผนภาษี ซึ่งก็เป็นภูมิคุ้มกันสรรพากรได้ในระดับหนึ่ง แต่นั่นเป็นการป้องกันแบบเชิงรับ เช่น ถ้าเราพบเจ้าหน้าที่ข่มขู่ หรืออ้างข้อกฎหมายแบบผิด ๆ เรามักจะทำได้แค่เจรจาและอ้างข้อกฎหมายที่ถูกต้องกลับไปเพื่อปกป้องตัวเรา แต่หากเราต้องการแก้ปัญหาแบบเชิงรุก นั่นคือขอให้เรามีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม หากเรามีหลักฐานก็สามารถร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ หรือหากเจ้าหน้าที่อ้างกฎหมายผิด ๆ เราก็มีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เป็นผู้ไม่มีความรู้ เพราะเป็นสรรพากรทำไมถึงไม่รู้กฎหมายพื้น ๆ และให้เราเล่นงานเจ้าหน้าที่เหล่านี้กลับไป เราสามารถสอบถามไปที่ต้นสังกัดได้เลยว่าคนไม่มีความรู้รับเข้ามาทำงานได้อย่างไร เท่ากับเป็นการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณภาพมาใช้หรือไม่ ซึ่งนั่นเข้าข่ายการคอรัปชั่น  รวมทั้งการเผยแพร่พฤติกรรมเหล่านี้สู่สาธารณชนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างแรงกดดันในการทำงานให้สรรพากรต่อไป

                ในเว็บไซต์นี้ผมพยายามที่จะแนะนำให้ผู้เสียภาษีแก้ปัญหาภาษีอากรแบบเชิงรุก เพราะนอกจากจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับพวกคุณแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สียภาษีคนอื่น ๆ อีกด้วย เพราะหากสรรพากรรู้แล้วว่าผู้เสียภาษีไม่ใช่คนที่จะข่มเหงได้อีกต่อไป อีกทั้งยังมีที่ปรึกษาที่สามารถแก้ปัญหาเชิงรุกได้แล้ว ก็จะไม่มีพฤติกรรมเหล่านี้ออกมาให้เห็นอีก เราจะได้เห็นเจ้าหน้าที่ที่สุภาพเรียบร้อยมากขึ้น ให้เกียรติผู้เสียภาษีมากขึ้น รวมทั้งเห็นกฎหมายภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น

Leave a Reply