กรณีศึกษา

จากที่ได้เคยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือกับคนหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสรรพากร ผมได้รวบรวมตัวอย่างกรณีที่น่าสนใจเอาไว้ จึงขออนุญาตแบ่งปันให้ทุกคนได้ลองอ่านดูเป็นแนวทางครับ

Leave a Reply