คำนำจากผู้เขียน

จากประสบการณ์ของตัวกระผมเอง ในฐานะประชาชนผู้มีสัมมาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ด้วยความที่ไม่มีความรู้ในเรื่องภาษีอากร... ครั้งหนึ่ง

ติดตามอ่าน...

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

จากที่ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องภาษีอากรและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพากร หลายครั้งที่คนมีปัญหาเรื่องภาษีอากร...

ติดตามอ่าน...

การแก้ปัญหาภาษีอาการแบบเชิงรุก

ปัจจุบันเราได้ศึกษาเรื่องการวางแผนภาษี ซึ่งก็เป็นภูมิคุ้มกันสรรพากรได้ในระดับหนึ่ง แต่นั่นเป็นการป้องกันแบบเชิงรับ เช่น ถ้าเราพบเจ้าหน้าที่ข่มขู่ หรืออ้างข้อกฎหมายแบบผิด ๆ ...

ติดตามอ่าน...

ส่งท้าย

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้มิได้มีเจตนาให้หลีกเลี่ยงภาษี เพียงแต่ให้ความรู้เรื่องการวางแผนภาษี...

ติดตามอ่าน...

 

ภูมิคุ้มกันสรรพากร

 • SAVETAXTHAILAND

  เว็บไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ประชาชนหลีกเลี่ยงภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีของประเทศไทย

 • SAVETAXTHAILAND

  เว็บไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ประชาชนหลีกเลี่ยงภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีของประเทศไทย

 • SAVETAXTHAILAND

  เว็บไซต์นี้ไม่มีเจตนาให้ประชาชนหลีกเลี่ยงภาษี เพราะการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน แต่มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภาษีของประเทศไทย

 • ภูมิคุ้มกันสรรพากร

  คนเราทุกคนต้องมีสัมมาชีพ ต้องมีอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัว รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตต่าง ๆ รายได้จากสัมมาชีพนี้จะตามมาด้วยการถูกรีดภาษี และคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องภาษีอากรเท่าไหร่ทำให้ต้องกลายเป็นเหยื่อของสรรพากรในการทำยอดเพื่อสร้างผลงานตัวเอง ผมขออนุญาตใช้คำว่า "ภูมิคุ้มกันสรรพากร" เพราะเปรียบเสมือนร่างกายเราที่ต้องการอาหาร ต้องการอากาศหายใจ แต่การรับอาหารและอากาศเข้ามาในร่างกายนี้ก็จะมีเชื้อโรคต่าง ๆ ติดเข้ามาด้วย เราไม่สามารถที่จะหยุดทานอาหารและหยุดหายใจเพื่อร่างกายจะได้ไม่ต้องรับเชื้อโรคแปลกปลอมเปล่านี้ แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือการที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เข้ามาทำร้ายร่างกายของเรา กรณีนี้ก็เหมือนกัน คนเราจำเป็นต้องมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เราจะใช้วิธีหยุดหารายได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอสรรพากรก็ไม่ได้ เพราะหากไม่มีรายได้แล้วชีวิตก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมีภูมิคุ้มกันสรรพากรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโจรในเครื่องแบบเหล่านี้ คำว่า "ภูมิคุ้มกันสรรพากร" นี้ไม่ได้หมายรวมเฉพาะการวางแผนภาษีเท่านั้น จริง ๆ แล้วการวางแผนภาษีที่ดีก็ช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่หากรายได้ที่สูงมาก ๆ การวางแผนภาษีที่ดีอาจไม่เพียงพอ เพราะยิ่งรายได้สูงเท่าไรคุณยิ่งมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายของสรรพากรเท่านั้น ดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันนี้ยังหมายรวมถึงการแก้ปัญหาหากคุณต้องเผชิญหน้ากับสรรพากรอีกด้วย

คนเราทุกคนต้องมีสัมมาชีพ ต้องมีอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัว รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตต่าง ๆ รายได้จากสัมมาชีพนี้จะตามมาด้วยการถูกรีดภาษี และคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องภาษีอากรเท่าไหร่ทำให้ต้องกลายเป็นเหยื่อของสรรพากรในการทำยอดเพื่อสร้างผลงานตัวเอง

ผมขออนุญาตใช้คำว่า “ภูมิคุ้มกันสรรพากร” เพราะเปรียบเสมือนร่างกายเราที่ต้องการอาหาร ต้องการอากาศหายใจ แต่การรับอาหารและอากาศเข้ามาในร่างกายนี้ก็จะมีเชื้อโรคต่าง ๆ ติดเข้ามาด้วย เราไม่สามารถที่จะหยุดทานอาหารและหยุดหายใจเพื่อร่างกายจะได้ไม่ต้องรับเชื้อโรคแปลกปลอมเปล่านี้ แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือการที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เข้ามาทำร้ายร่างกายของเรา

กรณีนี้ก็เหมือนกัน คนเราจำเป็นต้องมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เราจะใช้วิธีหยุดหารายได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอสรรพากรก็ไม่ได้ เพราะหากไม่มีรายได้แล้วชีวิตก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมีภูมิคุ้มกันสรรพากรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโจรในเครื่องแบบเหล่านี้ คำว่า “ภูมิคุ้มกันสรรพากร” นี้ไม่ได้หมายรวมเฉพาะการวางแผนภาษีเท่านั้น จริง ๆ แล้วการวางแผนภาษีที่ดีก็ช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่หากรายได้ที่สูงมาก ๆ การวางแผนภาษีที่ดีอาจไม่เพียงพอ เพราะยิ่งรายได้สูงเท่าไรคุณยิ่งมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายของสรรพากรเท่านั้น ดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันนี้ยังหมายรวมถึงการแก้ปัญหาหากคุณต้องเผชิญหน้ากับสรรพากรอีกด้วย

อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่สรรพากรมาหลายคนหลายพื้นที่ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือมากกว่าร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่ดีมากนะครับ มิได้เลวร้ายอย่างที่คิดกัน แต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่สร้างปัญหาจนเสียชื่อไปทั้งองค์กร แต่ผมก็ยังแนะนำว่าหากคุณไม่มั่นใจล่ะก็ อย่าเข้าไปเผชิญหน้าเองเด็ดขาด ควรจะให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปพบแทนจะดีกว่า