รู้ทันสรรพากร

เมื่อคุณเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับเจ้าหน้าที่สรรพากร ขออนุญาตรวบรวมปัญหาต่าง ๆ ที่อาจพบเจอ เทคนิคในการเผชิญปัญหา รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการรีดภาษีจากคุณ เพื่อให้คุณได้รู้ทันแผนของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรวบรวมสรุปข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่คนมักผิดพลาดกัน เพื่อให้คุณได้มีภูมิคุ้มกันเจ้าหน้าที่สรรพากรได้ในระดับหนึ่ง

แม้คุณจะศึกษากฎหมายภาษีอากรมาในระดับหนึ่ง รวมทั้งมีการวางแผนภาษีอย่างดี แต่คุณคงเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับเจ้าหน้าที่สรรพากรที่กวนประสาท คิดว่าตัวเองใหญ่คับฟ้าสั่งคุณให้ทำเสมือนเขาเป็นนายคุณ ลืมไปว่าเงินเดือน สวัสดิการ รวมทั้งสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุพการี ก็มาจากเงินภาษีของคุณ ถึงจุดนั้นเทคนิคในการเผชิญหน้าสำคัญที่สุดครับ

Leave a Reply