หากต้องการติดต่อเพื่อขอปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภาษีอากร สามารถใช้อีเมล์ที่สมัครสมาชิกส่งมาที่ consult@savetaxthailand.com ไม่มีค่าใช่จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือถ้าต้องการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับภาษีอากรสามารถติดต่อได้ที่อีเมลล์ดังกล่าว

(เริ่มใช้อีเมลได้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557)

Leave a Reply