ขาย RMF ก่อนอายุ 55 ต้องทำอย่างไร

                กองทุน RMF เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี  แต่ข้อเสียของ RMF คือต้องถือยาวถึงอายุ 55 ปี บางคนคิดว่ามันทำให้เงินจม หากในอนาคตชีวิตเปลี่ยนแปลง เช่น อยากซื้อบ้าน หรือต้องการเงินมาลงทุนทำธุรกิจ เงินส่วนนี้จะเอาออกมาไม่ได้

                อย่างไรก็ดีส่วนตัวผมก็สนับสนุนให้ซื้อ RMF เป็นอีกทางเลือกสำหรับการลดหย่อนภาษีนะครับ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ร้อนเงินจริง ๆ คุณก็ถอนออกมาได้เงินเท่าเดิม (ไม่พิจารณาเรื่องความเสี่ยงในการลงทุนนะครับ) คืนภาษีที่เคยลดหย่อนไป ไม่เหมือนการซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะยาวหรือการซื้อประกันแบบบำนาญ ซึ่งหากถอนก่อนกำหนดเงินเหลือนิดเดียว

                แต่หากต้องการขาย RMF ก่อนอายุ 55 จะทำอย่างไร เรื่องนี้มีเทคนิคซึ่งเป็นช่องว่างทางกฎหมาย นั่นคือข้อจำกัดในการเรียกคืนภาษีย้อนหลังของสรรพากร โดยเจ้าหน้าที่ทั่วไปสามารถเรียกภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี แต่หากจะขยายเป็น 5 ปีก็ต้องขออนุญาตจากอธิบดี ดังนั้นหากคุณลดหย่อนภาษีด้วย RMF แล้ว หากไม่ต้องการถือกองทุนถึงอายุ 55 ให้คุณจ่ายเลี้ยงกองทุนไปเรื่อย ๆ 5 ปี โดยอาจซื้อขั้นต่ำปีละ 5,000 บาท จากนั้นขายคืนทั้งหมด สรรพากรจะเรียกย้อนหลังภาษีได้แค่ 5 ปีสุดท้ายคือช่วงที่คุณจ่ายปีละ 5,000 บาท แต่เงินก้อนใหญ่ที่เคยลดหย่อนนั้นสรรพากรเอื้อมไม่ถึงแล้ว ตามตารางข้างล่างนี้ครับ

ปีที่

ซื้อกองทุน

อัตราภาษี 20% ลดหย่อน

1

100,000

20,000

2

100,000

20,000

3

100,000

20,000

4

100,000

20,000

5

100,000

20,000

6

5,000

1,000

7

5,000

1,000

8

5,000

1,000

9

5,000

1,000

10

5,000

1,000

 

                จากตารางดังกล่าว เมื่อคุณขาย RMF หลังสิ้นปีที่ 10 คุณต้องคืนภาษีย้อนหลัง แต่เนื่องจากภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี ดังนั้นส่วนที่ต้องคืนคือปีละ 1,000 บาท 5 ปีสุดท้าย แต่เงินก้อนใหญ่ปีละ 20,000 นั้นเกิน 5 ปีแล้ว สรรพากรเอื้อมไม่ถึงแล้ว

                อย่างไรก็ดีการจะเอาภาษีคืน 5 ปีต้องขออนุญาตจากกรมอธิบดี ถ้าเจ้าหน้าที่มาเรียกภาษีคืนจะย้อนหลังได้แค่ 2 ปี ดังนั้นถ้าคุณจะลองเสี่ยงจ่ายปีละ 5,000 แค่ 2 ปีก็ย่อมได้ครับ เพราะหากในการเจรจาเจ้าหน้าที่จะย้อนหลังเกิน 2 ปีโดยยังมิได้รับการอนุญาตจากอธิบดี ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดเนื่องจากประพฤติเกินกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเอง คุณเล่นงานกลับได้เหมือนกัน

Leave a Reply