ภูมิคุ้มกันสรรพากร

                คนเราทุกคนต้องมีสัมมาชีพ ต้องมีอาชีพสุจริตเพื่อเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัว รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตต่าง ๆ รายได้จากสัมมาชีพนี้จะตามมาด้วยการถูกรีดภาษี และคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องภาษีอากรเท่าไหร่ทำให้ต้องกลายเป็นเหยื่อของสรรพากรในการทำยอดเพื่อสร้างผลงานตัวเอง

                ผมขออนุญาตใช้คำว่า “ภูมิคุ้มกันสรรพากร” เพราะเปรียบเสมือนร่างกายเราที่ต้องการอาหาร ต้องการอากาศหายใจ แต่การรับอาหารและอากาศเข้ามาในร่างกายนี้ก็จะมีเชื้อโรคต่าง ๆ ติดเข้ามาด้วย เราไม่สามารถที่จะหยุดทานอาหารและหยุดหายใจเพื่อร่างกายจะได้ไม่ต้องรับเชื้อโรคแปลกปลอมเปล่านี้ แต่วิธีการที่ดีที่สุดคือการที่ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เข้ามาทำร้ายร่างกายของเรา

                กรณีนี้ก็เหมือนกัน คนเราจำเป็นต้องมีรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัว เราจะใช้วิธีหยุดหารายได้เพื่อจะได้ไม่ต้องเจอสรรพากรก็ไม่ได้ เพราะหากไม่มีรายได้แล้วชีวิตก็จะดำรงอยู่ไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการมีภูมิคุ้มกันสรรพากรเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโจรในเครื่องแบบเหล่านี้ คำว่า “ภูมิคุ้มกันสรรพากร” นี้ไม่ได้หมายรวมเฉพาะการวางแผนภาษีเท่านั้น จริง ๆ แล้วการวางแผนภาษีที่ดีก็ช่วยบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่หากรายได้ที่สูงมาก ๆ การวางแผนภาษีที่ดีอาจไม่เพียงพอ เพราะยิ่งรายได้สูงเท่าไรคุณยิ่งมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเป้าหมายของสรรพากรเท่านั้น ดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันนี้ยังหมายรวมถึงการแก้ปัญหาหากคุณต้องเผชิญหน้ากับสรรพากรอีกด้วย

Leave a Reply