วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์

                จากที่ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องภาษีอากรและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สรรพากร หลายครั้งที่คนมีปัญหาเรื่องภาษีอากรหรือมีปัญหากับเจ้าหน้าที่สรรพากร ต้องการหาที่ปรึกษาที่สามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาลงได้ มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งที่การศึกษาเรื่องภาษีอากร การวางแผนภาษีอากรเหมือนเป็นสิ่งต้องห้ามในสังคมไทย การวางแผนภาษีพูดได้เฉพาะซื้อประกันเท่าไหร่ ซื้อกองทุนเท่าไหร่ เลี้ยงดูพ่อแม่ เงินบริจาค ฯลฯ เท่านั้น ไม่สามารถพูดถึงประเด็นภาษีที่ซับซ้อนกว่านี้ได้ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้เรื่องภาษีอากรในบ้านเราจึงมีน้อย ส่วนใหญ่ผู้ประสบปัญหาจึงมักจะขอความช่วยเหลือจากคนที่น่าจะช่วยได้ ได้แก่ นักบัญชี นักกฎหมาย และหลายครั้งที่ปัญหาก็เกิดจากการที่ขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้นั่นแหละครับ กลายเป็นปัญหาหนักขึ้นไปอีก

                จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาเรื่องภาษีอากร รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้ช่วยคนหลายคนในการเจรจากับเจ้าหน้าที่สรรพากร ทำให้รู้ว่านอกจากความรู้เรื่องกฎหมาย บัญชี สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าคือศิลปะในการเจรจา ยกตัวอย่างเช่นในสถานการณ์ที่คุณเจอเจ้าหน้าที่วางอำนาจใส่คุณ คุณพูดกฎหมายหรือหลักการบัญชีไปก็ไม่สนใจ คุณจะแก้สถานการณ์นี้อย่างไร นั่นเป็นเรื่องของศิลปะในการเจรจาแล้วครับ เอาง่าย ๆ ว่าลองคิดกลับกัน ถ้าเจ้าหน้าที่พยายามรีดภาษีคุณ คุณบอกไม่สนใจ ฟังไม่รู้เรื่อง แล้วเขาจะแก้สถานการณ์อย่างไร (ใช้วิธีเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ทำกับคุณ) เรื่องนี้เป็นศิลปะในการเจรจาแล้วครับ

                วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ก็เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหาเรื่องภาษีอากรหรือมีปัญหากับเจ้าหน้าที่สรรพากร เพื่อช่วยแนะนำว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันสรรพากร ท่านสามารถสมัครสมาชิกและส่งคำถามของคุณเข้ามาได้เลยครับ หรืออาจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันก็ขอเรียนเชิญครับ

Leave a Reply