ส่งท้าย

                วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้มิได้มีเจตนาให้หลีกเลี่ยงภาษี เพียงแต่ให้ความรู้เรื่องการวางแผนภาษี คือการประหยัดภาษีอย่างถูกฎหมายซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ประชาชนทุกคนสามารถทำได้ รวมถึงเทคนิคในการเจรจากับสรรพากรเพื่อให้รู้ทันสรรพากร แต่ในบางสถานการณ์ที่เราเลี่ยงไม่ได้ระหว่างการเสียภาษีอย่างเหมาะสมกับการไม่เสียภาษีเลย  เพราะการเสียอย่างเหมาะสมอาจโดนเจ้าหน้าที่ไม่ดีทำการรีดภาษีจนถึงกับล้มละลายก็ไม่ บางครั้งเราจำเป็นต้องปฏิเสธการเสียภาษีไว้ก่อนเนื่องจากสถานการณ์บังคับ

                การตอบแทนประเทศชาติมิได้มีเพียงการเสียภาษีอย่างเดียว คุณอาจลองพิจารณาวิธีการอื่น วิธีการง่าย ๆ เช่น การบริจาคเงินให้มูลนิธิที่คุณสนใจในกิจกรรมนั้น ๆ การบริจาคเงินช่วยเหลือศาสนสถานในศาสนาของคุณ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นการคืนให้ส่วนรวมอย่างหนึ่ง และอาจตรงประเด็นมากกว่าการเสียภาษีซึ่งเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยว่าเงินที่เราจ่ายไปได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้นหากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบังคับว่าต้องไม่เสียภาษี คุณอาจเลือกวิธีการอื่นในการตอบแทนให้กับส่วนรวมก็ได้

Leave a Reply